Odbori in komisije

 • Tatjana Krapše – Odbor za kulturo, šolstvo in šport (Mestna občina Nova Gorica)
 • Egon Dolenc – Odbor za okolje in prostor (Mestna občina Nova Gorica)
 • Erika Lojk
  • Odbor za gospodarstvo (Mestna občina Nova Gorica)
  • Odbor za enake možnosti (Mestna občina Nova Gorica)
 • Nataša Valentinčič
  • Mandatno volilna komisija (Občina Šempeter – Vrtojba)
  • Statutarno pravna komisija (Občina Šempeter – Vrtojba)
 • Simon Kragelj
  • Odbor za gospodarske zadeve (Občina Šempeter – Vrtojba)
  • Odbor za okolje in prostor (Občina Šempeter – Vrtojba)
 • Jožica Junčaj Sirk – Odbor za družbene dejavnosti (Občina Šempeter – Vrtojba)
 • Boris Rebula – Nadzorni odbor (Občina Šempeter – Vrtojba)
 • Robert Gajser – Odbor za gospodarstvo in proračun (Občina Miren – Kostanjevica)
 • Valter Nemec – Nadzorni odbor (Občina Miren – Kostanjevica)
 • Oskar Kristančič – Statutarno pravna komisija (Občina Brda)
 • Mitja Domenis – Komisija za javne finance (Občina Brda)
 • Stoja Terčič – Komisija za kmetijstvo in druge gospodarske dejavnosti (Občina Brda)
 • Matjaž Četrtič – Komisija za okolje in prostor (Občina Brda)
 • Metka Jelinčič Maraž – Nadzorni odbor (Občina Brda)
 • Hasib Brdar – Odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varovanje okolja (Občina Kanal ob Soči)
 • Andraž Gregorčič – Komisija za odlikovanja in priznanja, ter vloge in pritožbe (Občina Kanal ob Soči)
 • Andreja Melink – Komisija za odlikovanja in priznanja, ter vloge in pritožbe (Občina Kanal ob Soči)
 • Sanja Ocvirk – Statutarno pravna komisija (Občina Kanal ob Soči)